Lærke Grandjean

Pedagogy and dyslexia

foto 2017

 "You do not even know Danish, why should I teach you English?" 

 Inclusion of dyslexics in primary school? How do you as a dyslexic manage to continue an education when you are actually excluded?

Gert Biesta and I were invited last Thursday (25.11.21) to give a presentation to 200 reading- and mathematics tutors about educational transitions from primary school to other educations and I had in connection to this embarked on comprehensive research of the status quo: How is it going with the inclusion?

The above title - which is just one of the memories of a person with dyslexia from her primary school days, which I came across in my research - stingingly concretizes the diverse experiences of failure, teasing, mockery that many dyslexics carry with them in their school bag when they have finished primary school and are going on to other levels of education.

 Many did not pass an exam and must apply for a second chance; others have to receive therapy to overcome failures and the personal consequences.

 So how do you overcome educational transitions?

 That was the question that Gert Biesta and I were trying to throw light on the other day.

 I won´t reproduce our presentations in detail here, but simply point to the conclusion - intended as a call to politicians and others with an interest in inclusion: For action.

 Go out into the real world and talk to those involved; for what are all good intentions of the coveted and pervasive concept formation/Bildung worth, if there are no links to pedagogy ?

 The daily struggle in the school to be able to practice pedagogy should quite contrary be in the spotlight.

 Pedagogic life is rooted in educational policy on school frameworks:  the three-dimensional meeting teacher, student, substance  requires good frames.

 All involved in the midst of the extensive inclusion problems have become mature for a political struggle for pedagogy.

 The included children, young people and their teachers and those around them should now be handed over the microphone and be allowed to talk in order to be listened to: pedagogy is not just about ´bringing´ children and young people into current norms and traditions, in the way the ´knowledge school´ is expected to form them and cultivate them with the Bildung discourse.

 Pedagogy is more than just giving qualifications to the children to fit in society.

 The heart of pedagogy beats first and foremost for the school's freedom to give children and young people the opportunity to meet themselves, their freedom and the opportunity to think things over, to discover their own will and judgment. It is in this perspective that children and young people may be 'awakened' with art and insight into the world's diversity and adventurousness.

 The starting point of pedagogy is not with the purpose of formation/Bildung to fill the children with curriculum. Drop this. Instead, put forward from the very beginning at school: spotlight on school as a free place for people to become  human beings who –  through art, magic and the enchantment of the world – get the possibility to meet good education with the purpose of getting  into the world, existing in a proper way as subjects; which all requires a good framework, happy teachers and a content that matters to those involved.

 https://www.folkeskolen.dk/1883461/du-kan-jo-ikke-en-gang-dansk-hvorfor-skal-jeg-laere-dig-engelsk

 Julie Skibelund, FGU-lærer: Hvordan føler en elev med dysleksi/ordblindhed sig inkluderet i undervisningen samtidig med at have følelsen af at være forstået? Jeg kan fortælle af egen erfaring, at jeg IKKE følte mig inkluderet eller forstået, da min engelsklærer tilbage i 4. klasse sagde til mig ”du kan jo ikke en gang dansk, hvorfor skal jeg lære dig engelsk?” Det er en lille erindring fra min skoletid, der har fuldt mig gennem hele mit uddannelsesforløb. Det er en følelse af at blive misforstået som mine elever nikker genkendende til. Så hvordan inkluderer vi eleverne og forstår deres ordblindevanskeligheder. Det bliver udgangspunktet for mit oplæg.

https://www.ucl.dk/efteruddannelser-og-kurser/kurser-og-konferencer/kurser/webinar-en-ordblinde-venlig-skole 

 

Lad kunsten undervise, det vil sige pege på verden...

...jeg er i gang med at oversætte "Letting Art Teach" af Gert Biesta.

Bogen udkommer på Forlaget Klim /22https://klim.dk/bog/lad_kunsten_undervise.htm

Det brænder under skole og uddannelse

Pædagogikkens sted er ikke dannelse eller læring – men tilværelsen, livet, verden. Det brænder under skole og uddannelse; smerten er ikke længere til at pakke ind i teoretiske termer eller yderligtgående frontkrige

https://www.folkeskolen.dk/1882541/paedagogikkens-sted-er-ikke-dannelse-eller-laering--men-tilvaerelsen-livet-verden

Min kronik i Kr. Dagblad 8. oktober 2021

"Ordblinde har ikke brug for spotlys"

Om almen pædagogik i ordblindeundervisning

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/ordblindelaerer-ordblinde-har-ikke-brug-spotlys

 

Kronikken kan også læses her: https://www.folkeskolen.dk/1880131/dysleksi-3-ordblinde-har-ikke-brug-for-spotlys 

How to Explain Pictures to a Dead Hare!

Kunstneren Joseph Beuys´ event fra 1965 har inspireret Gert Biesta til at skrive bogen Letting Art Teach (2017). Denne bog har jeg netop her i august fået til opgave at oversætte for Forlaget KLIM. Planen er, at den skal udkomme på dansk i maj 2022. 

https://www.folkeskolen.dk/1868792/biesta-kunst-og-verdenscentreret-undervisning

 

Pædagogik og dysleksi

Jeg er, sammen med Gert Biesta, inviteret til at åbne læse- og matemativejlederes årskursus 25. og 26. november 2021 på Hotel Nyborg Strand.   

https://www.folkeskolen.dk/1875716/gert-biesta-keynote-speaker-til-ordblindekonference-november-2021

Min kronik i Kr.Dagblad 1. juni 2021

 Vi er tilbage i den sorte skoles overfladiske tilpasningsskole.

 https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/den-sorte-skole-er-genindfoert-i-danmark-sig-nej

 

 

 

 

Jeg er en kritisk debattør og skribent; er uddannet lærer og voksenunderviser

Hvordan sikres en politisk kamp for en menneskelig skole med fri pædagogik? 

Genopliv den menneskelige skole - afskaf den globaliserede OECD-skole 

Pædagogikken tilbage til undervisningen 

Kontakt:

Lærke Grandjean

E-mail: grandjeanlrke@gmail.com

Mobil: 2172 5252

www.laerkegrandjean.dk

 

Radio. I P-1 om pædagogik

I Carsten Ortmanns Supertanker "Skole, læring - for livet? Eller til eksamen? DR LYD dr.dk." 

https://www.dr.dk/radio/p1/supertanker/supertanker-13?fbclid=iwar0yr_my8bdilahfw9mr7yf8g-azfhm26fny-9i8r3mszbbvjes5v8llkx4

 

 

Oplæg om OECD skolen "En politisk flaskepost"

Hvad er kritisk pædagogik og didaktik?

Ordblinde og eksamen. Indlæg på konferencen "Ord 12"

Om ordblinde og eksamen på konferencen i 2012

https://www.yumpu.com/da/document/view/18280505/laerke-grandjean-ord-12

Hvad er pædagogik?

Pædagogik er...

...frihedens mulighed for at møde sin egen frihed 

https://www.folkeskolen.dk/1857304/paedagogik-er

 

 

 

Hvad er didaktik?

…har hensigten om demokrati, åndsfrihed og ligeværd indbygget, derfor… 

….er det en i politisk kamp værdigt at fastholde, at ingen mål, kompetencer eller konkurrencestatsinteresser skal bestemme over de grundlæggende værdier i skole- og uddannelsespolitik.

Det er dog desværre netop, hvad der sker i det moderne samfundsliv, globalt såvel som nationalt: Det er blevet økonomien, der ensidigt bestemmer og styrer; skolen er blevet en brik i spillet om profit- og udbyttemaksimering.

https://www.folkeskolen.dk/1861707/didaktik-og-paedagogik